Blog

Architecture

07 NİS

ANADOLU BAĞDAT’A BAĞLANIYOR

Osmanlı topraklarında ilk yapılan demiryolu hattı İskenderiye-Kahire hattı olmuştur. Mısır Valisi Abbas Paşa, İngilizlere demiryolunu yapması karşılığında belirli imtiyazlar verdi. Bu durumdan Osmanlı hükümeti habersizdi. Osmanlı hükümetinin haber almasıyla anlaşmada bazı değişiklikler yapıldı. 1833'te Muhammed Ali Paşa, Avrupa ile Hindistan arasındaki transit geçişin iyileştirilmesi için Süveyş ve Kahire arasında bir demiryolu inşa etmeyi düşünüyordu. Muhammed Ali, projenin terkedilmesi yerine bir kanal inşa etmeye ilgi duyan Fransızların baskısı nedeniyle ray satın almaya başlamıştı. 1848'de Muhammed Ali öldü ve 1851'de halefi Abbas, Robert Stephenson ile Mısır'ın ilk standart demiryolu demiryolu inşaatı sözleşmesini imzaladı.


(Büyük ölçüde gerçekleşen projelerden birisi Hicaz Demiryolu'dur. Bu proje Almanların finanse edip Haydarpaşa-Ankara arasında gerçekleştirdikleri Bağdat Demiryolu'nun aksine finansmanıyla, inşaatıyla, tasarımıyla, İslâm âleminden toplanan bağışlarla tamamen yerli bir girişimin eseridir. Sirkeci ve Haydarpaşa garları Abdülhamid'in yaptırdığı mühim binalardır. Haydarpaşa Garı'nın yapımına 30 Mayıs 1906'da başlanmıştır.) 

1902 – Konya’yı Adana-Musul-Bağdat üzerinden Basra’ya bağlayacak 2467 km’lik Bağdat demiryolu hattının anlaşması Anadolu Osmanlı Şimendifer Kumpanyası ile yapıldı. Bu imtiyaz daha sonra yeni kurulan Chemins de Fer Imperial Ottomans de Bagdad şirketine devredildi.

1903 – İstanbul-Bağdat demiryolunun yapımı. (1903 yılında İstanbul-Bağdat demiryolunun yapım ve işletme hakkının Almanlara verilmesinden kısa bir süre sonra, ilerde bu hattın bir parçası olacak Adana-Mersin demiryolu da Almanlar tarafından satın alındı)

1906 – Haydarpaşa Gar'ının yapımına başlandı.

1908 – Hicaz Demiryollarında Şam-Medine arası tümüyle tamamlandı. 
 

Yukarı Dön